دانلود کتاب Successful Science and Engineering Teaching : Theoretical and Learning Perspectives

[ad_1]

هدف این کتاب شرح چگونگی فراهم آوردن محیط یادگیری توسط اساتید برای کمک به دانشجویان در تسلط بر جوهر علم و مهندسی ، درک مفاهیم علم و مهندسی و حل مشکلات دروس علوم و مهندسی است. این کتاب بر اساس مقالاتی است که در “تحقیقات آموزش علوم” منتشر شده و براساس تحقیقات آموزشی نویسنده (کمی و کیفی) طی سالهای گذشته است.

[ad_2]

source link