دانلود کتاب Surgery of the Skull Base : Practical Diagnosis and Therapy

[ad_1]

این کتاب جنبه های مختلف جراحی پایه جمجمه را از منظر جراحی مغز و اعصاب مورد بحث قرار می دهد. گزینه های درمان ضایعات پایه جمجمه را توضیح می دهد و شامل یک مرور کلی سیستماتیک است. تاکید بر جنبه های عملی جراحی پایه جمجمه: روش های کلاسیک جراحی و روش هایی که اخیراً ایجاد شده است مانند رادیوتراپی استریوتاکتیک و نورورادیولوژی مداخله ای. چندین متخصص بین المللی به طور سیستماتیک درمان ضایعات تروماتیک ، تومورها ، ضایعات عروقی و دیسپلازی را توصیف کردند. جراحی پایه جمجمه عمدتا برای جراحان مغز و اعصاب ، جراحان گوش و حلق و بینی ، جراحان فک و صورت ، متخصصان مغز و اعصاب و رادیولوژیست است.

[ad_2]

source link