دانلود کتاب Sustainability and Energy Management : Innovative and Responsible Business Practices for Sustainable Energy Strategies of Enterprises in Relation with CSR

[ad_1]

در این کتاب ، گرگور وبر در مورد شرکت ها و مجموعه ای از چالش های آنها ، از جمله بهره وری انرژی و پایداری ، بحث می کند. نتایج تحقیقات وی یک مدل دو سطحی را ایجاد کرده است که می تواند از شرکتهای تجاری نوآورانه و مسئولیت پذیر پشتیبانی کند. “جایزه پایداری پروژه 2017” و “جایزه صنعت آلمان 2017” صادر شده توسط کمیته توسعه پایدار دولت آلمان.

[ad_2]

source link