دانلود کتاب Sustainable Energy and Transportation : Technologies and Policy

[ad_1]

این کتاب یک رویکرد جامع برای تأمین پایدار تقاضای انرژی را پیشنهاد می کند که صنایع مختلفی را برای استفاده از انرژی و فن آوری های قابل استفاده در این صنایع در نظر گرفته است. این شهرهای هوشمند را با تمرکز بر طراحی سیستم های حمل و نقل شهری و انرژی متحرک مورد بحث قرار می دهد. همچنین ایده هایی در مورد مصرف شخصی برای اطمینان از پایداری انرژی و فن آوری های کاهش انتشار برای برنامه های موبایل و ثابت به اشتراک گذاشت. برای مورد دوم ، مطالعات موردی مربوط به مصرف انرژی تولیدی و تقاضای انرژی داخلی را مطالعه کرد. علاوه بر این ، جنبه های مختلف توزیع و سیاست مربوط به بخش برق و منابع انرژی مانند زغال سنگ و زیست توده را بررسی می کند. این کتاب منبع ارزشمندی را برای محققان ، پزشکان و سیاست گذاران فراهم می کند.

[ad_2]

source link