دانلود کتاب Sustainable Risk Management :

[ad_1]

در اینجا ، نویسندگان خبره روشهایی را توصیف می كنند كه می تواند از تصمیم گیرندگان و افرادی كه آنها را دنبال می كنند پشتیبانی كند تا بر ترسهای بی مورد غلبه كنند و براساس شواهد علمی سیاست گذاری كنند. چهار زمینه کلیدی نمونه برای بررسی عمیق انتخاب شدند ، عبارتند از: پیشنهاد می دهد. بخش مقدماتی کتاب ایده های اساسی در این زمینه را معرفی می کند. ایده ها و محتوای کتاب در سمینار “مدیریت پایدار ریسک: چگونه ریسک را به روشی هوشمندانه و مسئولانه مدیریت کنیم” ارائه شد. این کتاب از 14 تا 16 آوریل 2016 در فلدفافن در دریاچه استارنبرگ (آلمان) برگزار شد.

[ad_2]

source link