دانلود کتاب Systems Biology :

[ad_1]

این کتاب بر روی جنبه های روش شناختی زیست شناسی سیستم ها به منظور ارائه روش های جدید نظری و ارائه پشتیبانی آزمایشگاهی قوی و متناسب تمرکز دارد. این فصل جزئیات مدل سازی ریاضی ، مسائل روش شناختی ، تنظیم رفتار جمعی ، متابولیسم ، تجزیه و تحلیل مشخصات پویا و تحقیقات کمی ریخت شناسی را بیان می کند. این فصل در قالب مجموعه بسیار موفق “روش ها در زیست شناسی مولکولی” نوشته شده است. این محتوا شامل معرفی عناوین مربوطه ، لیست مواد و معرف های لازم ، عملیات گام به گام ، آزمایشگاه برای تولید مجدد آسان است روش ها و عیب یابی های مرتبط و تکنیک هایی برای جلوگیری از مشکلات شناخته شده. سیستم زیست شناسی معتبر و عملی است ، برای اطمینان از نتایج موفقیت آمیز در تحقیقات بیشتر در این زمینه مهم طراحی شده است.

[ad_2]

source link