دانلود کتاب Tacheles : Im Kampf um die Fakten in Geschichte und Politik

[ad_1]

مایکل ولفسون در کتاب جدید خود بار دیگر ثابت کرد که یک مورخ با استعداد و تحلیلگر وضعیت موجود سیاسی است. در بسیاری از آثار منتشر نشده قبلی ، ولفسون کلیشه ها و افسانه های تاریخی و سیاسی را لغو کرد. وی با انتقاد تند و تیز از یهود ستیزی فعلی آلمان و نحوه برخورد سیاست با آن ، یا انتقاد از ته تاریخی اصطلاح “غربی” ، و حمله به مدل های استدلال بسیاری از پوپولیست ها. در میان سایر مشارکت ها ، ولفسون به سیاست خاورمیانه آلمان پرداخت و پرسید آزادی واقعاً چیست؟

[ad_2]

source link