دانلود کتاب Technology for Smart Futures :

[ad_1]

این کتاب به پیوندهای بین پایداری و فناوری اطلاعات و ارتباطات می پردازد ، فناوری هایی که به سرعت شیوه زندگی ، یادگیری و تجارت ما را تغییر می دهند. مقدار زیادی از انرژی مورد نیاز برای تأمین میلیاردها کامپیوتر و تلفن همراه در سراسر جهان با داده های Zeta-byte هر روز قابل اغراق نیست. این مرجع پیشگویی این احتمال را بررسی می کند که فناوری در حال پیشرفت مداوم ما را قادر می سازد تا بحران جهانی انرژی را بجای تشدید و کاهش دهیم. با پیوند دادن مفاهیم و روندهایی مانند خانه هوشمند ، داده های بزرگ و اینترنت اشیا and و برنامه های آنها با پایداری ، نویسنده پیشنهاد می کند که فن آوری های در حال ظهور و فن آوری های همه جا حاضر در زندگی روزمره ما را می توان منطقی دانست که ما راه حل های توسعه پایدار در آینده.

[ad_2]

source link