دانلود کتاب The A-Z of Mindfulness : How to Be More Present Every Day

[ad_1]

از چیزهای کوچک قدردانی کنید ، به قدرت خود برای برقراری ارتباط با طبیعت اعتقاد داشته باشید ، از طریق کشف هنر ذهن آگاهی ، هر قطره از هر لحظه را فشار دهید و زندگی رضایت بخشی داشته باشید. از طریق نکات عملی توضیحی ABC ، ​​روش های جدیدی برای برقراری ارتباط با خود و دنیای اطراف خود بیاموزید و حس شگفتی را در زندگی روزمره خود زنده کنید.

[ad_2]

source link