دانلود کتاب The Atlas of Lost Beliefs

[ad_1]

شاعر و ویراستار Arundhathi Subramaniam درباره شعرهای Hoscott در وب سایت International Poetry International اظهار داشت: استعاره های Hoscott مفصل و درخشان است ، ادراکی ، همراه با مهارت و اشتیاق دستی ، هر شعر به یک تجربه چند زاویه ای و چند وجهی تبدیل می شود. . وی نویسنده شش کتاب شعر است: منطقه حمله به بایگانی ، كارآموزان نقشه كشی ، خوابگردان ، “اقدامات ناپدید شده: 1985 – سال 2005 شامل شعر و شعر” ، “زمان مرکزی” و “اطلس از دست رفته ایمان”. هوسكوت به عنوان توسعه یافته Don Moraes (Dom Moraes) ، Nissim Ezekiel (Nissim Ezekiel) ، Aman Ramannuyan (AK سنت شعر هند انگلیسی توسط Ramanujan و دیگران ایجاد شده است) دیده می شود.

[ad_2]

source link