دانلود کتاب The Avant-Guards: Down to the Wire

[ad_1]

همه چیز در حال رخ دادن است – لیو و چارلی در حال درک این هستند که لیو و چارلی بودن به چه معناست ، آخرین مسابقه این فصل اینجاست و تیم نگران ایجاد یک جمع آوری کمک مالی عالی است. اوه در بیشترین استرس زایی که تیم می تواند تصور کند ، والدین همه آنها را تشویق می کنند. خوشبختانه وجود کل لیگ به این بازی یا پیروزی پیشتاز بستگی ندارد ، درست است؟ اوه ، صبر کن … نویسنده معروف کارلی اوسدین (“Heavy Vinyl Records”: “Radio Disturbance”) و هنرمند نوه هیز (“Damp and Hot American Summer”) ” دوست داشتن و پیدا کردن تیم خود را در داخل و خارج از زمین.

[ad_2]

source link