دانلود کتاب The Aviator 3. Airmail to Africa

[ad_1]

در سال 1924 ، نزدیک پاریس. یوزف و آدل ساکن شدند ، اما هنوز رویای پرواز را داشتند. با این حال ، حتی پس از گرفتن مجوز خلبانی جدید ، او هنوز فاقد تجربه ایجاد خطوط هوایی برای جدی گرفتن او است. با کسالت و افسردگی ، کار در سیرک را پذیرفت و به جای خلبان مجروح ایستاد. اگرچه بسیار خطرناک است ، و با وجود مخالفت های آدل ، او هنوز این فرصت را برای افزایش زمان پرواز و اولین قدم برای رسیدن به یک خلبان حرفه ای می داند. هدف او پیوستن به سرویس پست هوایی جدید بود که توسط Latécoère اداره می شد و بعداً به Aéropostale معروف شد. صاحب آن قصد دارد دامنه خدمات خود را از تولوز تا داکار گسترش دهد.این یک پروژه خطرناک … مهیج است!

[ad_2]

source link