دانلود کتاب The Awakened Life

[ad_1]

“زندگی بیدار” دعوت به سفری طولانی است. این دعوت از خلق خدا برای اتحاد و بیداری بزرگ است. این یک احیای کوتاه مدت ، تجدید روحانی یا تازه سازی نیست ، بلکه یک بیداری کامل است. وقت آن است که ما بفهمیم که برای جهان ما ، نهادهای حاکمیتی ، آموزشی و توان بخشی برای ما حیاتی هستند ، اما آنها فاقد یا حتی ترکیب می شوند تا نیازهای فوری همه ما را برآورده کنند. فقط یک بیداری گسترده و همه جانبه از رحمت ، فضل و عشق مطلق به خداوند می تواند امیدوار باشد که آنچه امروز در جهان لازم است تغییر دهد. چند دوست و حتی کل کلیسا را ​​جمع کنید تا در سفر پیشگویی مدرن که JD Walt ما را از طریق پیشگویی های باستانی پر از خرد و چالش های مدرن هدایت کرد ، شرکت کنید.

[ad_2]

source link