دانلود کتاب The Awakening of a Rownsder : A Rownsders Short Story

[ad_1]

یک داستان کوتاه در مورد رونسد که قدرت یخی دارد اما می تواند قلب شما را گرم کند. لورنزو پیش از این هنگام خواندن “Roensides: Son of the Gods” قلب خودش را داشت ، اما یادگیری بیشتر درباره هوشیاری و روحیه خوب قلب او مرا بیشتر مجذوب خود کرد. من بسیار خوشحالم که او این داستان کوتاه را قبل از کریسمس خواند و تأمل کرد که چگونه ما هنوز می توانیم این نوع عشق را در داستان و زندگی واقعی پیدا کنیم ، نوعی عشق که نیازی به بازگشت ندارد اما همیشه بخشیده می شود.

[ad_2]

source link