دانلود کتاب The Backward Boy

[ad_1]

در رمز و راز تاریخی دوران ادواردین در لندن ، یک خارجی آمریکایی به قتل قاتل متهم شده است. دنتون ، از کهنه سربازان جنگ داخلی آمریکا ، نویسنده خارجی شد ، منطقی تر از دویدن. اما عشق همه ما را آزار خواهد داد و دنتون به نمایندگی از خانم اسنوکس بسیار کسل کننده در مورد عشق جنت استرایکر تحقیق می کند. وی اعلام کرد که اتهام شرورانه شوهرش علیه وی بی گناه است. با این حال ، روزنامه ها دیدگاه دیگری داشتند: آنها او را “قصاب بارنزبری” می نامیدند. سپس ، از روی عشق به یک دوست قدیمی ، دنتون کار پسندیده ای را برای پسر ضعیف این مرد به عهده گرفت. او با زنی زیبا ، روحانی و شکننده طبقات عالی خود در تماس شرم آور قرار گرفت. وقتی دنتون به این دو مورد فزاینده خطرناک رسیدگی کرد ، به سختی وقت نوشتن این رمان جدید را داشت ، گرچه به دلیل کمبود مواد نبود.

[ad_2]

source link