دانلود کتاب The Bakehouse

[ad_1]

برت فقط امیدوار است که وقتی برای شرکت در جنگ ، دفاع از کشورش و زندگی پر از ماجراجویی بزرگ شد ، بتواند از پس سلاح برآید. او به سختی می داند که اسرار و خطرات جنگ همیشه در خط مقدم نیست و اقدامات یک پسر می تواند همه چیز را تغییر دهد.

[ad_2]

source link