دانلود کتاب The Basics of Essay Writing

[ad_1]

نویسنده و سخنران باتجربه و پرفروش نیگل واربرتون تمام راهنمایی ها و مشاوره های لازم برای بهبود چشمگیر مهارت نوشتن مقاله شما را ارائه می دهد. این کتاب ابتدا به این موضوع می پردازد که چرا نوشتن مقاله خوب بسیار مهم است و سپس به تدریج آنچه را که باید برای بهبود مقاله و نمرات خود در نظر بگیرید ، بررسی می کند. پس از پاسخ دادن به سوالات مورد نیاز ، تحقیق کنید و مجموعه مقالات خود را برنامه ریزی کنید ، و برای بهبود سبک نوشتن و لحن خود بحث کنید. دانش آموزان در هر سنی و در همه زمینه ها ، آن را یک کمک آموزشی آسان برای استفاده و ضروری می دانند.

[ad_2]

source link