دانلود کتاب The Basics of Idea Generation

[ad_1]

تولید و اجرای مداوم ایده ها برای ایجاد محیطی که به پیشرفت فن آوری بهبود یافته کمک می کند ، حیاتی است. اساس تولید ایده ، روشی مقرون به صرفه برای استفاده از یک فرآیند پنج مرحله ای اثبات شده فراهم می کند تا به کارکنان کمک کند تا ایده های جدید را به طور مداوم شناسایی و پیاده سازی کنند. فرآیند با ایجاد یک بیانیه فرصت آغاز می شود. سپس از آنجا ، روش می تواند مواد خام را جمع آوری کند ، سپس خلاقیت را اعمال کند ، و سپس خلاقیت را ارزیابی کند. اجرا آخرین مرحله است. نویسنده همچنین 20 ابزار برای کمک به تکمیل هر مرحله و همچنین راه حل هایی برای غلبه بر موانع خلاقیت معرفی کرد.

[ad_2]

source link