دانلود کتاب The Basics of Pool Billiards : Based on the Knowledge of Jerry Briesath, the Founder of The Pool School. Begin Playing the Sport of Pool Billiards Using the Teaching Methods of the POOL SCHOOL

[ad_1]

مدرسه استخر آلمان اولین مدرسه استخر اختصاصی در آلمان است و دوره ها و مراحل آموزش آن بر اساس همان بنیادی است که توسط مدرسه استخر آمریکا استفاده می شود. American Pool School یک آکادمی معروف بیلیارد استخر آمریکایی است که در مدیسون ، ویسکانسین واقع شده است. مدرسه استخر آمریكا توسط جری بریسیات ، یكی از باتجربه ترین و موفق ترین مربیان بیلیارد استخر در جهان اداره می شود.

[ad_2]

source link