دانلود کتاب The Blood of Whisperers

[ad_1]

در این رمان فانتزی حماسه ای ماجراجویی و انتقام جویانه ، امپراتوری در آستانه جنگ ممکن است سقوط کند و آنها او را غاصب (غاصب) می نامند. اکنون ، کین تسای ، از خون معمولی ، بر تخت سرخ نشسته است. تحت فرمان وی ، آخرین شاهزاده شاهزاده اعدام شد ، و دوره جدیدی آغاز شد. اما ادعای یک امپراتوری آسان تر از داشتن یک امپراتوری است. امپراطور طلایی می داند که کشتن یک شاهزاده به این معنی نیست که شما همه آنها را کشته اید. انتقام در راه است.طوفان

[ad_2]

source link