دانلود کتاب The Blue Star

[ad_1]

گروف كانكلین در راه شیری در فوریه 1953 این رمان را ستایش كرد و آن را “یك اثر شبه تاریخی بسیار م effectiveثر و مودب ، پر از رنگ ، جنسیت و شخصیتهای فوق العاده قوی” ستود. قدرت معنوی ، جادوگری را به یک علم تبدیل کرده است ؛ در مقابل ، علم فیزیک کند است و منجر به فرهنگ مدرن می شود که یادآور قرن هجدهم ما است. جادوگری ارثی است اما هربار فقط می تواند متعلق به یکی از اعضای خانواده باشد اما به دلیل از بین رفتن باکرگی از مادر به دختر منتقل می شود. سپس ، معشوق دختر دارای حرز جادویی خود بود ، نوعی جواهر به نام “ستاره آبی” ، که به او امکان می داد قلب هرکسی را که نگاه می کند ببیند. لازم به ذکر است تا زمانی که وی ایمان خود را به عاشق جادوگر حفظ کند ، فرصت استفاده از این توانایی را برای خود حفظ می کند.

[ad_2]

source link