دانلود کتاب The Bogotá Puzzles

[ad_1]

تعداد نوه ها را براساس سن همسایه بشمارید ، نام مهر دولت را پیدا کنید ، موقعیت های دو مهره شطرنج را با کمترین حرکت عوض کنید و از این خلاصه جذاب برای حل معمای جالب دیگر استفاده کنید. برناردو رکامان ریاضیدان و استاد کلمبیایی با الهام از مجموعه های برجسته ای مانند مسئله کانتربری ، مسکو و مساله توکیو ، این 80 معلم را که همه از زمان زندگی و کار در بوگوتا بودند ، گرد آوردند. همکاران ، دانشجویان ، دوستان و آشنایان Recamán به مشکلات واژگان ، چالش های سبک سودوکو و سایر محرک های انتقال مبتنی بر ریاضیات کمک کردند. راه حل کامل در پایان نشان داده شده است.

[ad_2]

source link