دانلود کتاب The Bon Marché : Bourgeois Culture and the Department Store, 1869-1920

[ad_1]

در تاریخ اجتماعی جامع Bon Marché ، بزرگترین فروشگاه بزرگ پاریس در جهان قبل از 1914 ، مایکل میلر هویت ، جاه طلبی و اضطراب بورژوازی را کاوش کرد ، در حالی که فروشگاه بزرگ جدید به طرز واضحی نمایشی شده بود. وی از طریق توضیحات اولیه پدرسالاری ، چهره عمومی و روابط تجاری خانوادگی ، نشان داد که چگونه این شرکت تجاری جدید با موفقیت با انبوه مصرف عظیم و دوران بوروکراتیک ، ارزش های سنتی را آشتی داده است.

[ad_2]

source link