دانلود کتاب The Book of Forms : A Handbook of Poetics. Fifth Edition.

[ad_1]

اکنون در چاپ پنجم ، “کتاب فرم: یک کتاب شاعرانه” همچنان مرجع و راهنمای مطلوب دانش آموزان ، معلمان و منتقدان است. از تازه کارها گرفته تا استادان ، آنها اصحاب شاعر هستند.کتاب فرم بیش از پنجاه سال است که “کتاب مقدس شاعر” نامیده می شود. فرم و ریتم جذاب تورکو نه تنها نادر است ، بلکه جذاب است. سبک و نمونه های مناسب آن نویسندگان را دعوت می کند تا سعی کنند فرم را به گونه ای کشف کنند که کار آنها را به چالش بکشد و غنی کند. چاپ پنجم برای شاعران امروز تجدید نظر شده است ، از جمله قوانین رسوایی کلاسیک و “شاخص فرم یاب” مفید ، و همچنین نمونه های جدید اصطلاحات و نثر برای مطالعه همه اشکال شعر و ابیات. همانطور که تورکو در مقدمه نوشت: “ناگفته نماند که هرچه افراد بیشتری بتوانند کارها را انجام دهند ، بهتر می توانند این کار را انجام دهند.”

[ad_2]

source link