دانلود کتاب The Book of Talismans, Amulets and Zodiacal Gems

[ad_1]

همراه با 10 بخش گویا. این مطالعه معنای نمادین سنگهای قیمتی و چگونگی استفاده اساسی از سنگهای قیمتی به عنوان اشیای جادویی و به عنوان وسیله ای برای کنده کاری نمادین در گذشته است. این کتاب بیشتر جواهرات آیین هندو ، یهودیت ، چینی ها ، مصری ها ، رومی ها ، عرفان ها و مسیحیان را پوشش می دهد. قسمت آخر بحث در مورد ارتباطات طالع بینی سنگهای اصلی ، یکی پس از دیگری است. این اثر همچنین شامل سابقه طولانی گوهرهای مهم (اغلب “نفرین شده”) (مانند الماس “امید”) و توصیه های عملی در مورد خرید سنگهای قیمتی است. هرکسی که به نمادگذاری سنگهای قیمتی علاقه مند باشد ، این مطلب را مرجع خوب و خواندن جذاب می داند.

[ad_2]

source link