دانلود کتاب The Brightest Star

[ad_1]

ابیگل همیشه تنهاست. هیچ کودکی هرگز دوست نداشته با او بازی کند ، زیرا او زیباترین دختر مدرسه نیست. ابیگل کوتاه قد است ، عینک می زند ، به آخرین مد لباس نمی پوشد و صورت او پر از خال است. هیچ کس نمی خواهد با او در پروژه های کلاس کار کند. او توسط اشلی مورد آزار و اذیت قرار گرفته است ، که توسط اشلی بد ذات و طبقاتی است. روزی ابیگل با دختری به نام آنایا آشنا شد و او بهترین دوست او شد. آنایا ابیگل را ترغیب کرد تا در نمایش استعدادیابی که از آن می ترسید شرکت کند. او بر ترس از آزار و اذیت و تقسیم آن با مدرسه غلبه می کند این استعداد مخفی شگفت انگیز او است.

[ad_2]

source link