دانلود کتاب The Catholic Church in Taiwan : Birth, Growth and Development

[ad_1]

این کتاب یک مطالعه میان رشته ای پیشگامانه درباره کاتولیک در تایوان انجام می دهد ، که بر جنگ داخلی پس از سال 1949 تاکنون تمرکز دارد و در مورد نقش کاتولیک در جامعه معاصر تایوان بحث می کند. این مقاله وضعیت کلیسای کاتولیک در تایوان در زمان اشغال ژاپن ، روابط تایوان و واتیکان پس از سال 1949 و رابطه مثلثی بین واتیکان ، تایوان و چین در زمان دولت تسای اینگ ون را مورد بررسی قرار می دهد. این کتاب از طیف وسیعی از دیدگاه ها از تاریخ و روابط بین الملل گرفته تا ادبیات ، فلسفه و آموزش تألیف شده است. این کتاب چشم انداز مهمی را برای تولد و توسعه کاتولیک در تایوان ارائه می دهد و سهم مهمی در مطالعات دینی در منطقه چین بزرگ دارد.

[ad_2]

source link