دانلود کتاب The Digital Transformation of the Automotive Industry : Catalysts, Roadmap, Practice

[ad_1]

بر اساس دهه ها تجربه خود به عنوان مشاور و مدیر پروژه در صنعت خودرو ، نویسنده پیشنهادهای جامع و عملی را برای تحول دیجیتال صنایع خودروسازی و تأمین کننده ارائه می دهد. هسته اصلی انتقال از یک تجارت متمرکز بر وسیله نقلیه به یک مدل کسب و کار سفر محور است. بر اساس کاتالیزور تحول دیجیتال ، چهار زمینه دیجیتالی ساخته شده و نقشه راهی برای تحول آنها ارائه شده است. به عنوان یک عامل موفقیت مهم ، موضوع تغییر همه جانبه فرهنگ شرکت ها و فناوری اطلاعات چابک و کارآمد به طور مفصل معرفی شد. نمونه های عملی منتخب پروژه های دیجیتالی نوآورانه ایده ها و انگیزه بیشتری ارائه می دهند. چشم انداز صنعت خودرو در سال 2040 این بحث را کامل می کند.

[ad_2]

source link