دانلود کتاب The Ecological Scarcity Method for the European Union : A Volkswagen Research Initiative: Environmental Assessments

[ad_1]

این کتاب با مجوز CC BY 4.0 به صورت عمومی منتشر شده است. این گزارش روش کمبود اکولوژیکی (ESM) را به اتحادیه اروپا و 28 کشور عضو آن منتقل کرد. این ابزار ابزاری قدرتمند برای ارزیابی بی طرفانه محیط زیست در بنگاه های اقتصادی فراهم می کند و تأثیرات و اهداف فعلی صادر شده توسط مقامات زیست محیطی (به ویژه آژانس محیط زیست اروپا) را بررسی می کند. ESM اثرات زیست محیطی سایت های تولیدی و فرآیندهای تولید را ارزیابی می کند. ESM در سال 1990 در سوئیس توسعه داده شد و از نظر اثبات وضعیت معافیت مالیاتی ، وضعیت نظارتی به دست آورده است. این روش کلیه تأثیرات مهم در هوا ، آب ، مصرف انرژی ، تولید پسماند و مصرف آب شیرین را ارزیابی می کند و از تصمیمات سرمایه گذاری زیست محیطی پشتیبانی می کند.

[ad_2]

source link