دانلود کتاب The Economy as a Complex Spatial System : Macro, Meso and Micro Perspectives

[ad_1]

این کتاب با مجوز CC BY-NC 4.0 به صورت آشکار در دسترس است. محتوای این مجموعه نشان دهنده نتیجه نهایی COST Action IS1104 “اتحادیه اروپا در یک سیستم اقتصادی پیچیده جدید: ارزیابی مدل ها ، ابزارها و سیاست ها” است. این کتاب یک شبکه پیچیده و چند لایه است ، که به سه قسمت تقسیم شده است ، هر بخش با سطح مختلفی از تجزیه و تحلیل سروکار دارد: در سطح کلان ، قسمت اول تعامل بین سیستم های بزرگ اقتصادی (مناطق یا کشورها) را درگیر می کند ، مهاجرت کارگران و سایر عوامل. در سطح meso ، بخش دوم در مورد تعاملات در یک بازار خاص اما گسترده با تمرکز بر بازارهای مالی و سیستم های بانکی بحث می کند. سرانجام ، در سطح خرد ، بخش سوم تصمیمات شرکت های خاص ، به ویژه در زمینه تصمیمات مکان را بررسی می کند.

[ad_2]

source link