دانلود کتاب The European Ombudsman and Good Administration in the European Union :

[ad_1]

این کتاب به بررسی چگونگی وظیفه دادستان اروپا و مسئولیت آن در قبال م institutionsسسات ، آژانس ها ، آژانس ها و م institutionsسسات اتحادیه اروپا می پردازد و با بررسی شکایات مربوط به سو mis مدیریت اداری ، سوالات پیشگیرانه و سایر تلاش های فعال در آن مشارکت دارد. این موضع نهادی و قانون اساسی فعلی نماینده دادستان و “روش” وی در رسیدگی به شکایات را در نظر می گیرد و عمق موضوع را در محدوده اختیارات نماینده دادستان روشن می کند. یک فصل جداگانه به شفافیت و دسترسی به اسناد تمرکز دارد. قسمت آخر کتاب تأمل انتقادی در مورد وظایف و اقدامات کنونی بازرس دارد و در مورد برخی پیشرفت های احتمالی بحث می کند. این کار جذابیت بین رشته ای دارد و محققان در زمینه های حقوق ، علوم سیاسی و اداره عمومی و همچنین سیاست گذاران اتحادیه اروپا و ملی را به خود جذب خواهد کرد.

[ad_2]

source link