دانلود کتاب The Great Indoors

[ad_1]

وقتی مردم برای کمپینگ بیرون می رفتند ، این حیوانات مستقر می شدند و تعطیلات خود را با آرامش سپری می کردند! خرس کوچک با انبر فر دستشویی را به دست می گیرد ، بیور فوق العاده ترین دستور غذا را تهیه می کند و گوزن کوچک برای شرکت در رقص لگد می زند. این کار با کمی آرامش شروع شد ، و به سرعت به یک آشفتگی تبدیل شد ، درست در زمان رفتن همه به خانه. . . .
شوخ طبعی عجیب و غریب جولی فالاتکو و روت چان در سفرهای خانوادگی بسیار جالب است و کودکان را به فکر می اندازد که در تعطیلات در خانه چه اتفاقی خواهد افتاد.

[ad_2]

source link