دانلود کتاب The Hardware Trojan War : Attacks, Myths, and Defenses

[ad_1]

برای اولین بار ، این کتاب به طور جامع تغییرات مخربی را در سخت افزار الکترونیکی (همچنین به عنوان حملات سخت افزاری اسب تروا شناخته می شود) ، با تمرکز بر تکامل تهدیدها ، روش های مختلف حمله ، چالش ها و روش های دفاع متعدد ، معرفی می کند. این اسطوره های مربوط به حملات سخت افزاری Trojan را فاش می کند و فضای عملیاتی حمله را در مدل و روش فعلی تجارت فراهم می کند. این تهدیدات حمله تروجان سخت افزاری را به تمام سطوح حمله پوشش می دهد ؛ مدلهای حمله ، انواع و سناریوها را معرفی می کند ؛ در مورد معیارهای اعتماد بحث می کند ؛ اشکال مختلفی از روشهای محافظت را فعال و منفعل ارائه می دهد ؛ اطلاعاتی در مورد روشهای فعلی صنعتی ارائه می دهد ؛ و در آخر ، روشهای ظهور حمله ، دفاع اقدامات و رویکردهای تحقیقاتی آینده

[ad_2]

source link