دانلود کتاب The Myth of the Medieval Jewish Moneylender : Volume II

[ad_1]

این کتاب یک روایت مشترک تاریخی را به تصویر می کشد که یهودیان قرون وسطی را وام دهندگان پول نشان می دهد که نقش مهمی اقتصادی در اروپا داشتند. جلد اول پیشرفت روایت را در قرن 19 و 20 دنبال می کند و آن را از طریق تحقیق عمیق در مورد یهودیان انگلیس رد می کند.جلد دوم اهمیت حل روایت های یهودی را برای تاریخ اروپا بررسی می کند. دامنه تحقیق از پادشاهی متحده به شمال فرانسه ، مدیترانه و اروپای مرکزی را گسترش می دهد و از روش های قانون ، تاریخ فرهنگی و مذهبی و تاریخ اقتصادی استفاده می کند. در هر فصل تفسیر جدیدی از مضامین اصلی مانند جنبش رباخواری مسیحی ، انقلاب تجاری و اقتصاد سود / اقتصاد سود ارائه شده است تا نشان دهد چگونه تجدید نظر در تاریخ یهود منجر به بینش جدیدی در تاریخ اروپا شد.

[ad_2]

source link