دانلود کتاب The Post-War Reconstruction of Greece : A History of Economic Stabilization and Development, 1944-1952

[ad_1]

برای اولین بار ، این کتاب مقدمه ای جامع در مورد چگونگی برنامه ریزی اقتصاددانان ، مهندسان و صنعتگران برای آینده اقتصادی یونان پس از فاجعه جنگ داخلی ارائه می دهد. این مباحث مربوط به سیاست بین یونان و کشورهای حامی آن در مورد توسعه آینده اقتصاد ، سرمایه گذاری های مورد نیاز و تأمین مالی آنها را ثبت می کند. از طریق روایت های تاریخی ، مطالب بایگانی و تاریخ شفاهی ، این کتاب می تواند آنچه را که بسیاری از اقتصاددانان به عنوان “معجزات اقتصادی” اعلام کرده اند ، بهتر درک کند.

[ad_2]

source link