دانلود کتاب The Recruit : A Gripping Military Thriller From Ex-Special Forces Commander Brad Taylor

[ad_1]

او احمق است. کنار آمدن با او دشوار است. او تنها امید ماست. گروه ویژه ویژه – یک نیروی ویژه بسیار مخفی – دارای یک اپراتور جدید است. هنگام ارزیابی مهارت های پنهانی نظارت بر طعمه ، برخی از هوش غیرمنتظره کار را از ارزیابی به قابلیت عملیاتی تبدیل کردند. گروه ویژه چاره ای جز استقرار در دارایی های تأیید نشده و تأیید نشده ندارد. طعمه در این زمینه فعال است و زندگی بی گناهان بی شماری در دست است. براد تیلور ، نویسنده پرفروش نیویورک تایمز ، گروه ویژه را در گوشه این رمان مهیج قرار داد. ستایش براد تیلور: “این یک کتاب عالی است. من نلسون دو میلر را بسیار دوست دارم.” · لسکروت. اطمینان حاصل کنید که از “Joseph Finder” به عنوان ریشه استفاده کنید. تیلور با توطئه های تازه و اقدامات برجسته به وضوح می داند که در مورد “وینس فلین” چه می نویسد.

[ad_2]

source link