دانلود کتاب The Red Mother Vol. 2

[ad_1]

دیزی به للند سیاه مرموز اجازه پذیرفتن شغل را داد و راهی جدید برای خلاص شدن از شر شیطان به او ارائه داد – اما خیلی زود فهمید که توطئه خطرناک بسیار عمیق تر از تصور او بود. همه راه ها مستقیماً به مادر قرمز منتهی می شوند. و “مادر سرخ” مستقیم به دیزی رفت. نویسنده جرمی هاون (“زیبایی ، قلمرو”) و هنرمند دنی لوکرت (“بازگشت”) فصل بعدی این مجموعه مشکل را معرفی می کنند. مادر قرمز شماره 5-8 را جمع کنید.

[ad_2]

source link