دانلود کتاب The Reluctant Republic

[ad_1]

مالکوم ترنبول پیش از رسیدن به بیست و نهمین نخست وزیر استرالیا ، رهبر جنبش جمهوری استرالیا بود. مانیفست Turnbull در اصل در سال 1993 منتشر شد ، و باب هیوز به عنوان پیش گفتار “جمهوری بی رغبت” منتشر شد. برای جمهوری گرایی استرالیا ، این هنوز هم طرح کلی بسیار مهمی است. این کتاب روابط مشروطه با انگلستان را برای آشکار کردن هویت استرالیا به عنوان یک کشور دنبال می کند و گزینه های سیاسی و تاریخی و شرایط لازم جمهوری استرالیا را بررسی می کند. ترنبول برنامه های خود را برای آینده استرالیا به عنوان جمهوری ، از جمله توصیه های گزارش کمیته مشورتی جمهوری به نخست وزیر پاول کیتینگ ، با حضور تورنبول به عنوان رئیس معرفی کرد.

[ad_2]

source link