دانلود کتاب The Republic of Cordoba

[ad_1]

من اهل اندلس هستم. روزگاری ، در کوردوبا ، کنیسه ای با آجر قرمز وجود داشت ، که بعداً بزرگتر شد و به یک کلیسای Mesquita تبدیل شد ، و سپس بدون هیچ گونه تغییری به کلیسای جامع تبدیل شد. مردم منطقه ما آنقدر خوش شانس هستند که مسیحی ، مسلمان و یهودی هستند. کوردوبا خاستگاه بشر است. در این مکان ، اعتقادات بسیاری از سیارات به هم می پیوندند ، بنابراین ، کوردوبا ویژگی ها و اسرار منحصر به فرد خود را به بشر داده است. من امشب شما را به اینجا دعوت می کنم تا در این مورد به شما بگویم. آیا موافقت می کنید به اشتراک بگذارید؟ ”

[ad_2]

source link