دانلود کتاب The Rise of Duterte : A Populist Revolt against Elite Democracy

[ad_1]

این کتاب از بسیاری از ادبیات درمورد پوپولیسم ، دموکراسی و بازارهای نوظهور و همچنین مصاحبه با مقامات ارشد دولتی ، کارشناسان و خبرنگاران در فیلیپین و مناطق دیگر استفاده می کند. این اولین کتاب است که اهمیت و اهمیت ظهور فیلیپین. رئیس جمهور رودریگو دوترته در حال تغییر سریع در منطقه آسیا و اقیانوسیه است. با رشد سریع قدرت چین در منطقه اقیانوس آرام ، کشورهایی مانند فیلیپین که به طور سنتی متحدان ایالات متحده بوده اند ، آشفتگی سیاسی را تجربه می کنند. دوترته علناً تمایل خود را برای تعدیل چین (با هزینه ایالات متحده) در ازای سرمایه گذاری در زیرساخت ها ابراز داشته است. این کتاب به موقع ، دقیق ، استفاده آسان و سریع است و برای دانشمندان ، روزنامه نگاران ، سیاست گذاران و ناظران چین ارزشمند است.

[ad_2]

source link