دانلود کتاب The Sacrifice

[ad_1]

سریال “دشمن” پر از پیچ و تابهای غیرمنتظره و قهرمانان سریع اندیش است. این یک داستان سریع و سریع از جشنواره سفید است که داستان بقا در برابر وحشت غیر قابل تصور را روایت می کند. پس از ورود سام و كید به برج لندن در پایان Dead ، فعالیت های فداكاری آغاز شد. اگرچه کارمندان سام و جوردن هوردرن امنیت و دوستی را در برج پیدا کردند ، اما او هنوز نمی توانست آرام بگیرد. تنها چیزی که او می خواهد پیوستن به خواهرش الا باشد. با وجود اعتراض اد ، سام و كید از طریق محوطه جریمه به غرب حمله كردند. در همان زمان ، Shadowman در حال ردیابی جورج جورج در شمال لندن بود و شاهد جمع آوری ارتش خود بود. مرد سایه می دانست سنت جورج تهدیدی بسیار خطرناک است ، اما هیچ کس اخطار او را جدی نمی گرفت.

[ad_2]

source link