دانلود کتاب The Sails of Tau Ceti

[ad_1]

Starhopper اولین کاوشگر بین ستاره ای بشر است. هدف آن جستجوی زندگی هوشمند خارج از منظومه شمسی است. با این حال ، زندگی هوشمند قبل از تولد آن زمین را کشف کرده بود. کشف بادبان های سبک فرازمینی در حاشیه منظومه شمسی هیجان زیادی را در جامعه علمی برانگیخته است. با نزدیک شدن به مراحل تکمیل کاوشگر بین ستاره ای ، این فرصت را به دانشمندان می دهد تا برای دیدار با بیگانگان هنوز در فضا اکتشاف کنند. هنگامی که خدمه Starhopper سوار سفینه بیگانه شدند ، دومین شگفتی رخ داد. آنها دریافتند که با وجود هیکل بیگانه ، موجوداتی متناسب با انسانها هستند. این دو گونه بسیار شبیه به هم ممکن است تنها دوازده سال نوری از یکدیگر تکامل یافته باشند که تصور آن برای تصحیح خیلی تصادفی است. یکی به زودی کشف کرد که تصادف هیچ ارتباطی با آن ندارد.

[ad_2]

source link