دانلود کتاب The Search Party

[ad_1]

نویسنده کتاب های “همسایگان جدید” و “اتاق دروغگو” ، یک تریلر جدید مهیج و مهیج. کل شهر فکر می کند سدی سندرز شانزده ساله مرده است. آنها گفتند كه او برای یك هفته ناپدید شده است. آنها فکر می کردند می دانند چه کسی این کار را انجام داده است. پنج بهترین دوست سدی خیلی مطمئن نیستند ، آنها قول دادند که حقیقت را دریابند. بنابراین ، آنها وسایل خود را جمع کردند و وارد جنگلی شدند که برای آخرین بار سدی را دیدند. اما آنها نه تنها دوست بلکه مظنون به جنایت هستند. هر یک از آنها یک راز دارند. با باز شدن چشم انداز و پر شدن تاریکی ، وضعیت آنها روشن شد … این هرگز یک تیم جستجوی واقعی نبود. این شکار جادوگر است. همه زنده نخواهند رفت خانه.

[ad_2]

source link