دانلود کتاب The Soils of Turkey :

[ad_1]

این کتاب کلیه اطلاعات موجود و مربوط به خاک ترکیه ، از جمله بررسی خاک و مطالعات انجام شده توسط دانشگاه ها و سازمان های دولتی از اوایل دهه 1950 تا کنون ، را جمع آوری می کند. اکتشافات و تحولات اخیر شامل توصیف و تجزیه و تحلیل نویسنده از مشخصات جدید مناطق خاص کشور است ؛ آنها آخرین نسخه سیستم خاک جهانی معیار جهانی (WRB) را نشان می دهند که نقشه های دقیق خاک را تولید می کند. این کتاب اطلاعاتی را برای برنامه ریزان استراتژیک کشاورزی ، کارشناسان آمایش سرزمین در رابطه با مدیریت کربن زمینی (کربن خاک و زیست توده) و کاهش تغییرات آب و هوا ، و مربیان مربوط به افزایش آگاهی از اهمیت بسیار نادیده گرفته شده خاکهای ترکیه راهنمایی های ارزشمندی برای مدیریت خاک ارائه می دهد. .

[ad_2]

source link