دانلود کتاب The Tribulations of Tobias

[ad_1]

در تابستان سال 1775 ، در اعماق حومه خواب آلوده جنوب غربی انگلیس ، كشیش جوانی ، كشیش توبیاس ویتمور ، ناخواسته خود را به خانم ملاقات كننده خانم Lesserrittley جلب كرد. سنت مارگارت. این حرکت توسط مادر فقیر او با دقت برنامه ریزی شد ، فقط برای تشویق او برای تلاش برای یافتن یک عروس ثروتمند و بلند پرواز از نظر اجتماعی. با این حال ، توبیاس در حالی که تمام تلاش خود را برای استقبال از وزارت خود انجام می داد متعجب و خوشحال شد. آیا توبیاس اراده سرسخت مادرش را رد می کند و او را به یک پیشنهاد بزرگ وحشتناک ازدواج می کند؟ آیا بانوی شیطان در طول زندگی خود به جبران حسی ادامه خواهد داد؟ آیا او در تمام مدارک ، فشار خانواده و وسوسه روانکاری شده ، عشق واقعی را پیدا خواهد کرد؟

[ad_2]

source link