دانلود کتاب The Ultimate Cure for Depression: Leveraging Science and Faith for Total Healing

[ad_1]

دکتر جوی کواکوی سفر پیروزی دائمی را معرفی کرد ، که آخرین درمان افسردگی و اولین قدم برای پیروزی در مبارزه با افسردگی است. دکتر جوی کواکوی ، پزشک مراقبت روانپزشکی و هیئت مدیره دارای بیش از ده سال تجربه در زمینه بهداشت روان و سی سال تجربه در زمینه وزارت مسیحی در سه قاره ، برای رسیدن به پیروزی در افسردگی و زندگی تحقق خود راهنمای قطعی برای درمان نهایی افسردگی است.در کل صفحه “درمان نهایی برای افسردگی” ، افرادی که از افسردگی رنج می برند می آموزند که چگونه: دستیابی به بهبودی طولانی مدت از داروها ، درمان های مکمل و همکاری با متخصصان ، تنظیم خواب و اشتهای آنها و داشتن انرژی کافی را تجربه کنند واقعاً لذت ببرید رابطه آنها ، بهبود کارایی کار آنها ، کارشان را دوست دارند و از تاریک ترین لحظات زندگی بهره های ابدی می برند

[ad_2]

source link