دانلود کتاب The Ultimate Drawing Book : Essential Skills, Techniques and Inspiration for Artists

[ad_1]

این که آیا شما یک هنرمند تازه کار هستید یا یک حرفه ای که می خواهید مهارت های خود را ارتقا دهید ، این کتاب نهایی تصویر ایده آل شماست. با استفاده از این روش آسان برای یادگیری ، همه چیز را از بافت پارچه های ابریشمی گرفته تا دستورالعمل های ترسیم بدن انسان پویا بیاموزید. Barrington Barber یک هنرمند کارگر و نویسنده پرفروش بسیاری از کارهای هنری عملی است ، راهنمایی های روشن و کاربردی را ارائه می دهد و به شما در توسعه سبک هنری خود کمک می کند. این کتاب تصویری توالی گام به گام بسیاری از مهارت ها را ارائه می دهد. بیاموزید که چگونه: • توصیف عناصر منظره مانند آب ، درختان و آسمان • توصیف بافت مواد مختلف • انتقال ویژگی ها و حرکات انسانی عناصر ، Barrington Barber به شما کمک می کند تا نقاشی های خود را زنده کنید.

[ad_2]

source link