دانلود کتاب The Ultimate Guide to Frugal Living : Save Money, Plan Ahead, Pay Off Debt & Live Well

[ad_1]

عادت های هزینه را از بین ببرید و از ترس مالی صرفه جویی کنید ، پس انداز کنید ، از قبل برنامه ریزی کنید ، وام های خود را پرداخت کنید و زود بازنشسته شوید! این روزها ، تعداد بیشتری از مردم به دلیل افزایش هزینه ها و نداشتن درآمد ، برای زنده ماندن تلاش می کنند. تأمین معیشت و دستیابی به اهداف بزرگی مانند بخشش بدهی ، مسافرت یا رفتن بچه ها برای رفتن به دانشگاه بدون وام چالش برانگیزتر است.چه کنترل مالی باشد و چه برخی اهداف بزرگ ، این استراتژی ها برای دستیابی به آنها یکسان است. در “راهنمای نهایی یک زندگی صرفه جویی” صدها ایده بدیع برای زندگی شاد و بدون صرف هزینه زیاد پیدا خواهید کرد. بیاموزید که چگونه: نیازهای زندگی را دوباره تعریف کنید ، اهداف مالی تعیین کنید ، غذای خوشمزه ای را با یک سکه درست کنید ، به کودکان بیاموزید چگونه با پول معامله کنند ، با تلفن های هوشمند پس انداز کنند و موارد دیگر! این کتاب نحوه نگاه شما به پول بدون پول ، صرف هزینه و پس انداز را تغییر می دهد تا نشان دهد که صرفه جویی می تواند زندگی شما را پر و آسان کند.

[ad_2]

source link