دانلود کتاب The Ultimate Guide to Nautical Knots

[ad_1]

یک راهنمای عملی و بصری برای ملزومات گره های دریایی! هر ملوان خوب باید گره زدن اساسی را که برای ایمنی و زندگی وی در کشتی ضروری است ، بداند. این کتابچه راهنمای کوچک دستی به شما فرصتی برای تسلط بر اصول گره زدن می دهد و دستورالعمل های گام به گام روشنی را ارائه می دهد. “راهنمای نهایی گره های دریایی” 22 گره مهم را برجسته می کند ، از جمله: BowlineFigure Eight Knot Cleat Hitch Thief Knot این مقدمه ای عالی برای هنر ناوبری است. دستورالعمل های گام به گام ساده و خاص آن باعث می شود که اوقات خوبی داشته باشید و بلافاصله گره بزنید. آن را نیز از آن خود کن!

[ad_2]

source link