دانلود کتاب The Works of Charlotte Smith, Part I Vol 1

[ad_1]

این نشان می دهد که کارهای شارلوت ترنر اسمیت به اندازه شعر او مهم است. این نمایانگر دهه آشفته جامعه و سیاست و ادبیات در دهه 1790 است. ظاهر آن بی نظیر است و جزئیات آن بی عیب و نقص است.

[ad_2]

source link